เด็กชายธงทอง เพิ่มนิยมกิจ   เด็กชายธนกฤต โซวเซง
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม. ๑ - ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
 
นายธนภูมิ    พ่วงพรมมา   นายนฤพล ป้อมพิมพ์
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๔ - ม. ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ณ จังหวัดนครนายก
 
นายนฤพล ป้อมพิมพ์   เด็กหญิงสุพนิต วีระวิทยากรณ์
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๑ - ม. ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี
 
นางสาววรรทนีย์ แซ่เตีย   นางสาวปาริฉัตร ประเสริฐสุข
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๔ - ม. ๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง
 
เด็กชายศิลา เกียรติสกุลวัฒน์   เด็กชายเพชรตะวัน กางโสภา
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับ ม. ๑ - ม. ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง
 
นางสาววรรทนีย์ แซ่เตีย   นางสาวปาริฉัตร ประเสริฐสุข
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๔ - ม. ๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดนนทบุรี
 
นางสาวพิมนภา กล้าหาญ   นางสาวประกายดาว ขำพุก
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม. ๔ - ม. ๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี
 
เด็กหญิงปาริฉัตร ประเสริฐสุข   เด็กหญิงวรรทนีย์ แซ่เตีย

ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๑ - ม. ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๑ - ม. ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๑ - ม. ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดระยอง

 
นางสาวพิมนภา กล้าหาญ   นางสาวพรจันทร์ ชื้อสกุลศักดิ์

ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม. ๑ - ม. ๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวพิมนภา กล้าหาญ นางสาวสุดรัตน์ ภูโปร่ง นางสาวพรจันทร์ ชื้อสกุลศักดิ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง โรงเรียนของฉัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันเปิดบ้านวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายธีรพล ภู่ทอง นายสิรวิชญ์ สว่างศรี เด็กชายเดชาพล รัตนกำเนิด

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑

นายพรโสธร สุระมัย นายเชิดศักดิ์ อรุณพงษ์ นายจักรกฤษ เจริญสุข

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Text Editor ช่วงชั้นที่ ๔
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑

เด็กหญิงอภิวรรณ มะมา เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสุข เด็กชายกฤตพัฒน์ เดวิเลาะ

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑

นายจักรกฤษณ์ แซ่เตีย นายสมประสงค์ แซ่เล้า นายนครินทร์ ปั้นเจริญ

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑

 
นายธนวัฒน์ ศุภกิจมงคล   นายประสิทธิ์ นุ้ยนิ่ง

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ชลบุรี เขต ๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเว็บไซต์ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ช่วงชั้นที่ ๔"
ได้เป็นตัวแทนสำนักผู้ตรวจราชการ
ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเว็บไซต์ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ช่วงชั้นที่ ๔"
งานรำลึก "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล" ณ กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๐

สถิติผู้เยี่ยมชม

0285117
♀♂ วันนี้
♀♂ เมื่อวานนี้
♀♂ สัปดาห์นี้
♀♂ เดือนนี้
♀♂ ทั้งหมด
81
203
1484
3428
285117

ดาวน์โหลดเกมส์

 

เข้าสู่ระบบ