ครูทองครูไทยหัวใจพอเพียง

คลังเก็บรายวัน: มิถุนายน 11, 2014

ไม่อยากไปโรงเรียน 555
แม่ : ตื่นได้แล้วลูก ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว
ลูก : แต่ผมไม่อยากไปอ่ะ
แม่: บอกแม่มา2เหตุผล ทำไมลูกถึงไม่อยากไปโรงเรียน?
ลูก :  1. นักเรียนทุกคนเกลียดผม     2. ครูทุกคนก็เกลียดผม
แม่ : นั่นมันไม่ใช่เหตุผล ลุกขึ้น ลูกต้องไปโรงเรียน
ลูก : บอกผมมา2เหตุผล ทำไมผมถึงต้องไปโรงเรียน?
แม่ : 1. คือลูกอายุ 57ปีแล้วและ    2. คือลูกเป็น ผอ. นะลูก!!