คัดลอกโค้ดด้านล่างไปใช้ได้เลยครับ <iframe src="http://brr3.brr.ac.th/65.html" width="170" height="230" frameborder="0" scrolling="NO"></iframe> ปรับขนาด width="170" height="230" ตามความกว้างของเว็บคุณครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยเผยแพร่ครับ