ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ตั้งแต่ WWW (World Wide Web) ถูกคิดค้นขึ้นโดยนาย Tim Berners-Lee จาก สถาบัน CERN (European Center for Nuclear Research) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อใช้ประ โยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในวงการศีกษา และค้นคว้าวิจัย ในปัจจุบัน WWW ได้กลายมาเป็น ส่วนสำคัญของ Internet ไปแล้ว โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ทั้งในด้านธุรกิจและกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้เนื่องจากความง่ายของ HTML และผลลัพท์ที่แสดงออกมานั้น ก็เป็นที่น่ายินดีของทุกฝ่าย ดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไม WWW และ HTML จึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด

เริ่มแรกนั้นมาตรฐาน HTML นั้นถูกกำหนดขึ้นโดย IETF (Internet Engineering Task Force) ต่อมาใน HTML รุ่น 3.2 นั้น หน้าที่นี้ก็ได้ถูกส่งมอบให้กับ W3C (World Wide Web Consortium) ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology)ในประเทศสหรัฐฯ, Institut National de Recherche en infomatique et en Automatique ในประเทศฝรั่งเศล, Keio University ในประเทศญี่ปุ่น

ถึงแม้ว่าจะมีองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรฐานนี้ แต่ผู้ผลิตบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมาก เช่น Netscape นั้นก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา HTML เช่นเดียวกัน ก็ได้เริ่มใส่คำสั่งพิเศษต่างๆ ให้กับบราวเซอร์ ของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น tag <Blink>,<Multicol> เป็นต้น ถึงตรงนี้เมื่อ Netscape ทำได้ ทาง IE (Internet Explorer) ของ Microsoft ก็ได้ทำการใส่คำสั่งพิเศษขึ้นมาเหมือนกัน ทำให้ทั้งสอง Browser มี tag ที่ไม่สนับสนุนกันและกัน ทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ในการเขียน HTML ก็ควรจะใช้ tag มาตราฐาน จะดีที่สุด

HTML เป็นภาษาที่มีลักษณะของโค้ดเป็นไฟล์ตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี ASCII (American Standard Code For Information Interchange) ซึ่งประกอบไปด้วย Reserve Markup Directive หรือคำสั่งต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นคำสั่งที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อให้การสร้างเวบเพจมีความสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น

SGML ชื่อมาตรฐานสากลที่รู้จักกันในชื่อ SGML (ISO 8879) ซึ่งย่อมาจาก Standard Generalized Markup Language โดย SGML สามารถทำการเข้าถึงไฟล์ตัวอักษรได้ ปกติจะใช้งานในเครื่องระดับเมนเฟรม SGML สามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่ใช่มาตรฐานรหัสแอสกีได้ ในขณะที่ HTML จะประกอบไปด้วยข้อมูลในมาตรฐาน แอสกี้เท่านั้น ข้อดีของ HTML ก็คือ สามารถเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Text Editor ทั่วไป ในขณะที่ SGML ทำไม่ได้

ข้อดี ข้อเสียของ HTML

ข้อดีของ HTML ข้อเสียของ HTML
1.ไฟล์ HTML สามารถทำงานบนเว็บบราวเซอร์ได้ทุกตัว
สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่สนับสนุน HTML
1.การเพิ่มเติบออบเจ็กต์หรือส่วนประกอบต่างๆ ใน
HTML มีข้อจำกัด
2.ไฟล์ HTMLมีรากฐานมาจากโครงสร้างที่สามารถกำหนด
ลิสต์ตัวเลขและสามารถระบุว่าจะดูลิสต์ตัวเลขแบบโรมันหรืออารบิค
2.มีข้อจำกัดในการใช้คำสั่ง เนื่องจากไม่สามารถสร้าง
คำสั่งใหม่ๆ ขึ้นมาใช้เองได้ จึงต้องใช้คำสั่งเท่าที่มีอยู่เท่านั้น
3.ง่ายต่อการเรียนรู้