ขณะนี้เวลา      
เว็บไซต์ครูทองสุข เอี่ยมศิริ
  http://www.kruthong.net
เว็บครูไทยหัวใจพอเพียง และเพียงพอ

อตฺตาหิ   อตฺตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
<< พอมี   พอกิน   พอใช้   พอเพียง   พอแล้ว >>
หน้าหลัก arrow เกมส์เศรษฐี ม.ต้นarrow เกมส์เศรษฐี ม.ปลายarrow เกมส์ฝึกการคิดแก้ปัญหา
 
 
 
 
 
เกมส์                   คุณเข้ามาเล่นเกมส์เป็นคนที่    

การเล่นเกมส์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่ใช้คำว่า "ไม่ดี" ก็เพราะว่า เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างประโยชน์ และ โทษแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าประโยชน์คงน้อยกว่าโทษแน่นอน เพราะฉะนั้น ขอให้เล่นกันแต่พอดีก็แล้วกันนะครับ อย่าเล่นจนติดเลย...สาธุ... ข้าพเจ้าหวังว่าเกมส์ที่นำมาใส่ให้เล่นนี้คงจะเป็นประโยชน์ ในเรื่องของความผ่อนคลายเมื่อให้คอมพิวเตอร์นาน หรือฝึกทักษะการใช้เมาส์ ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม และความพอดีให้มาก ๆก็แล้วกันนะครับ

นายทองสุข เอี่ยมศิริ
ครู คศ. 1
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

ขอเชิญดาวน์โหลดเกมส์พัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ คลิกเลยครับ  เกมส์เศรษฐี ม.ต้น
วิชาคอมพิวเตอร์


เกมส์เศรษฐี ม.ปลาย
วิชาคอมพิวเตอร์


เกมส์เศรษฐี O-NET
วิชาภาษาไทย


เกมส์เศรษฐี O-NET
วิชาภาษาอังกฤษ


เกมส์เศรษฐี O-NET
วิชาสังคมศึกษา


เกมส์เศรษฐี O-NET
วิชาวิทยาศาสตร์ใครรู้ว่ารูปนี้คืออะไร อยู่ที่ไหนช่วยตอบที !!! ส่งคำตอบมาที่ : thongsuck@hotmail.com !!! มีรางวัลครับ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างวิธีเล่นเท่านั้น อยากเล่นเกมแบบเต็ม ๆ คลิกที่นี่ ซิครับ

 
 
 

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ โดย...ครูทองสุข เอี่ยมศิริ

Webmaster