ขณะนี้เวลา      
เว็บไซต์ครูทองสุข เอี่ยมศิริ
  http://www.kruthong.net
เว็บครูไทยหัวใจพอเพียง และเพียงพอ

อตฺตาหิ   อตฺตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
<< พอมี   พอกิน   พอใช้   พอเพียง   พอแล้ว >>
หน้าหลัก arrow
 
 
 
 
 
ให้รางวัลกับบางวันของชีวิตนะจ๊ะ

ชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่กี่หมื่นวัน และแต่ละวันก็ผ่านไปเร็วมาก ๆ เดี๋ยววัน เดี๋ยววัน ผ่านไปเร็วจริง ๆ ผมเป็นคนที่ชีวิตในช่วงวัยเด็ก จนถึงวัยรุ่นไม่ตื่นเต้นอะไรมากนัก เหตุก็เพราะว่า ในช่วงนั้นทางบ้านค่อนข้างมีฐานะมากหน่อย ( ฐานะยากจนน่ะ ) เรียนก็เรียนได้แค่ ประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่านั้น ที่ชีวิตมีวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณ การศึกษานอกโรงเรียน ฉะเชิงเทรา ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนจนจบ ม.๖ และอีกสถาบันอีกแห่งหนึ่งที่จะลืมเสียไม่ได้เลยก็คือ สถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเสียแล้ว ( ดีจริง ๆ ธุรกิจการศึกษา )
ตอนนี้ชีวิตของข้าพเจ้าก็หมดไปแล้ว ๑๕๐๐๐ กว่าวัน แน่นอนชีวิตของข้าพเจ้าคงจะเหลืออีกประมาณหมื่นกว่าเท่านั้น เคยคิดว่าจะทำงานแล้วเก็บเงินไว้มาก ๆ เอาไว้เที่ยวตอนเกษียณอายุ แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว เพราะถ้ารอจนเกษียณอายุ ตอนนั้นคงแก่แล้วละ จะไปเที่ยวที่ไหนคงไม่สะดวก ก็เลยคิดว่าคงไม่รอให้มีเงินมาก ๆแล้วละ ตอนนี้ยังมีแรง ให้รางวัลกับชีวิตไปเรื่อย ๆดีกว่า ให้รางวัลกับชีวิตเมื่อมีโอกาส และรางวัลอย่างหนึ่งที่จะให้กับชีวิต และครอบครัวก็คือ พาตัวเองไปในที่ต่าง ๆ ที่ที่ไม่เคยไป ที่ที่อยากไป ท่องเที่ยวไปเรื่อย ๆ เมื่อมีโอกาส มีเงิน มีความพร้อม และต้องไม่เดือดร้อน ท่องเที่ยวแบบพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และท่องเที่ยวให้ได้ความรู้ คู่กับคุณธรรม นะจะบอกให้


 
 

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ โดย...ครูทองสุข เอี่ยมศิริ

Webmaster