ขณะนี้เวลา      
เว็บไซต์ครูทองสุข เอี่ยมศิริ
  http://www.kruthong.net
เว็บครูไทยหัวใจพอเพียง และเพียงพอ

อตฺตาหิ   อตฺตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
<< พอมี   พอกิน   พอใช้   พอเพียง   พอแล้ว >>
หน้าหลัก arrow ประวัติส่วนตัวarrow ประวัติการศึกษาarrow ชาติกำเนิดarrow คู่สมรสarrow บรรพบุรุษ
 


 
 
 
 
ประวัติครูทองสุข เอี่ยมศิริ

  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  ตำแหน่ง
  วันเกิด
  คู่สมรส
  อาชีพ
  สถานที่ทำงาน
  คติพจน์
  เลขเด็ด
  อีเมลล์
  นายทองสุข   เอี่ยมศิริ
  ทอง
  ครู อันดับ คศ.๑
  ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๐๙
  นางวัชรา   เอี่ยมศิริ
  รับราชการครู
  โรงเรียนวัดบางปลานัก
  ไม่มีสิ่งสุดวิสัย   สำหรับจิตใจที่แน่วแน่
  ๐๘-๙๖๐๔-๖๓๐๙
  thongsuck@hotmail.com
 
[ หน้าถัดไป ]
 
 

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ โดย...ครูทองสุข เอี่ยมศิริ

Webmaster