ขณะนี้เวลา      
เว็บไซต์ครูทองสุข เอี่ยมศิริ
  http://www.kruthong.net
เว็บครูไทยหัวใจพอเพียง และเพียงพอ

อตฺตาหิ   อตฺตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
<< พอมี   พอกิน   พอใช้   พอเพียง   พอแล้ว >>
หน้าหลัก arrow 2549arrow 2550arrow 2551arrow 2552arrow 2553
 
 
 
 
 
วิจัยในชั้นเรียน

โดยปกติแล้วในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในแต่ละชั่วโมงนั้น   เรามักพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น นักเรียนไม่ส่งงาน   นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน   นักเรียนแอบเล่นเกมส์   นักเรียนมีทักษะการเรียนต่างกัน   เป็นต้น   และเมื่อพบปัญหาแน่นอนเราต้องแก้ไขปัญหาโดยทันที   หรือหาโอกาสแก้ไขในชั่วโมงต่อ ๆไปใช่ไหมครับ   แต่น่าเสียดายครับ เราไม่เคยบันทึกหรือเก็บล่องรอย หลักฐานที่แก้ปัญหาไว้เลย เช่น ปัญหาคืออะไร   ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไร   อะไรคือเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็นต้น   คุณครูทราบหรือไหมครับว่านั่นน่ะมันคือการทำวิจัยแบบง่าย ๆ ที่เขาเรียกกันว่าวิจัยหน้าเดียวนั่นเอง
วิจัยที่นำมาเสนอในเว็บนี้ก็เป็นวิจัยแบบหน้าเดียวที่ว่านี้แหละครับ  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงหน้าเดียวนะครับ  และข้าพเจ้าหวังว่าวิจัยนี้ อาจจะเป็นแนวทางในการจัดทำวิจัยของคุณครูไม่มากก็น้อย

นายทองสุข   เอี่ยมศิริ
ครู คศ. 1
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

 
 
 

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ โดย...ครูทองสุข เอี่ยมศิริ

Webmaster