ฝึกสอนนักเรียนได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก
เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
"นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. ๑ - ๓"