การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับขั้นตอนการสร้าง
1. สร้างชิ้นงานให้มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม (Steel/Timber)
2. เลือก Workplane ชนิด base คลิกขวาที่ Workplane เลือก newsket
3. สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าบน Workplane
4. ใช้เครื่องมือ Extrude ยกชิ้นงานขึ้นให้มีความสูงพอประมาณ
5. บันทึกงานใช้ชื่อว่า Steel ปิดชิ้นงาน
6. เลือกNew Design
7. ใช้เมนู Assembly > Add Component > เลือกชิ้นงานชื่อ Steel > Open
8. ใช้เมนู Assembly > Fix Component
9. ใช้เมนู Assembly > Add Component > เลือกชิ้นงานใหม่ > Open
10. ชิ้นงานที่สองที่ Add เข้ามา จะทับกับชิ้นงานแรก ให้คลิกเมาส์ซ้ายที่ชิ้นงานค้างไว้แล้วยกชิ้นงานแยกออกจากกัน
11. ใช้เครื่องมือ Select face เลือกด้านความสูงด้านกว้างของชิ้นงานที่ 1 และ กด Shift พร้อมกับเลือกความสูงด้านกว้างของอีกชิ้นงานหนึ่ง

12. ไปที่เมนู Assembly > Align
13. ใช้เครื่องมือ Select Edges เลือกมุมด้านยาวของชิ้นงานบน และกด Shift พร้อมกับเลือกมุมด้านยาวของชิ้นงานล่าง
14. ไปที่เมนู Assembly > Center Axis
15. ใช้เครื่องมือ Select Parts คลิกเมาส์ขวาจับบานด้านบนเปิดขึ้น จะได้ภาพดังรูปล่าง