วิธีการแก้โปรแกรมให้ทำงานบน windows 7

คลิกขวาที่ไอคอนบนหน้าจอแล้วคลิกเลือก Properties

๑. คลิกเลือก Compatibility

๒. คลิกที่ Run...    เลือก  Windows XP (Service Pack 3)

๓. คลิก  OK  เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ