เมื่อสร้างข้อสอบเสร็จคลิกดูโค้ดแล้วคัดลอกโค้ดทั้งหมดลงใน Notepad
หรือโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บโปรแกรมอะไรก็ได้แล้ว save ไฟล์เป็น html
แค่นี้ก็นำไปใช้ได้แล้วครับ.
คำแนะนำ : เพื่อให้ข้อสอบสารมารถแสดงผลใน Firefox เป็นภาษาไทย
นำโค้ดนี้ไปใส่ไว้ในแท็ก head <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-874">