ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ครูทอง   

๑. สามารถจำแนกไฟล์ภาพและเสียงประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง

๒. สามารถอธิบายองค์ประกอบเบื้องต้นของการตัดต่อวิดีโอได้

๓. สามารถใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 12 ในการตัดต่อ วิดีโอได้

๔. สามารถแปลงไฟล์วิดีโอที่ตัดต่อแล้วไปใช้งานได้