แข่งคอม ฯ ระดับชาติ

วันนี้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1 - ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ผลการแข่งขัน