วันนี้ สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ประกาศผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ ผลคือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ