ผลการแข่งคอมฯที่นนทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔

ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และระดับ ม.ปลายได้รับรางวัลเหรียญทอง