รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์

          วันนี้พา นักเรียนไปรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ  เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร โดยมี ดร.สมิทธ ธรรมสโรช เป็นประธานในพิธี