พานักเรียนไปเข้าค่ายคอมพิวเตอร์

         พานักเรียนไปเข้าค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา