ผลการแข่งขันงาน IT.Day2015

          เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๘ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Computer Graphic and Homepage Contest  งาน   IT.Day2015 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)  ผลการแข่งขัน