แข่งคอมฯที่จังหวัดอ่างทอง ๑


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ทั้ง ม.ต้น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕    ผลการแข่งขัน  (อันดับที่ ๔)

 

ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง