แข่งคอมฯที่ปราจีนบุรี(นครนายก)

          เมื่อวันที่ ๖ มกวาคม ๒๕๖๑ พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ปลาย และการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม. ต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗   ผลการแข่งขัน ( ระดับ ม.ต้น ) (อันดับที่ ๙)    ( ระดับ ม.ปลาย ) (อันดับที่ ๑๗)