การอบรมทำ E-Book

อบรมการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Pro v 6.0 ช่วงปิดเทอมให้กับนักเรียน ประถมต้น ณ โรงเรียนวัดบางปลานัก ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๕๓