พานักเรียนไปแข่งขันที่ลพบุรี

พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.ปลาย และแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ต้น จำนวน ๒ ทีม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง ๒ ทีม เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒