อบรมการสร้างเว็บไซต์

เป็นวิทยากรอบรมการสร้างเว็บให้กับคณะครูในกลุ่มวิชาการ ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ณ โรงเรียนวัดบางพระ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓