พานักเรียนไปแข่งขันที่กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๕๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญทอง และพานักเรียนอีกส่วนหนึ่งไปทัศนศึกษาดูงานด้วย