พานักเรียนไปแข่งขันที่ ระยอง

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และพานักเรียนอีกส่วนหนึ่งไปทัศนศึกษาดูงานด้วย ผลการแข่งขัน