1. สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว ออกกำลังเช่น การวิ่ง การกระโดด การปีนป่าย

ใช่ ไม่ใช่
2. สนใจอ่านและติดตามข่าวกีฬาหรือนักกีฬาที่ตนเองชอบ ใช่ ไม่ใช่
3. กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช่ ไม่ใช่
4. ชอบใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา ใช่ ไม่ใช่
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช่ ไม่ใช่
6. มีสมาธิในการเล่นกีฬาได้ แม้จะมีเสียงรบกวน เช่น เสียงเชียร์หรือเสียงโห่ฮา ใช่ ไม่ใช่
7. สนใจหาความรู้เรื่องการออกกำลังกาย ใช่ ไม่ใช่
8. แสดงความสนใจที่จะมีอาชีพทางการกีฬา ใช่ ไม่ใช่
9. มีความสามารถในการเล่นท่าพื้นฐานของกีฬาประเภทต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
10. ชอบคิดวิธีใหม่ ๆ มาใช้กับการเล่นกีฬา ใช่ ไม่ใช่
11. เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางกีฬาได้เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน ใช่ ไม่ใช่
12. มีความสามารถในการควบคุมความสมดุลของร่างกายได้อย่างโดดเด่น เช่น กระโดดยอง ๆ ขาเดียว เดินบนเส้นตรง ใช่ ไม่ใช่
13. มีความสามารถในการกำหนดทิศทาง ระยะทางและเวลาได้ดี ใช่ ไม่ใช่
14. มีความอดทนในการซ้อมกีฬา ใช่ ไม่ใช่
15. สามารถเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งได้เป็นอย่างดี ใช่ ไม่ใช่
16. มีลักษณะการเล่นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช่ ไม่ใช่
17. ชอบเล่นกีฬา ใช่ ไม่ใช่
18. ชอบทำงานหรือกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย มากกว่างานหรือกิจกรรมที่ใช้ทักษะด้านอ่น ๆ ใช่ ไม่ใช่
19. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี ใช่ ไม่ใช่
20. มีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อเล่นกีฬา ใช่ ไม่ใช่
21. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา ใช่ ไม่ใช่
22. มีลักษณะพิเศษทางร่างกายที่เป็นศักยภาพพื้นฐานทางกีฬาได้อย่างดี(เช่น มีกล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วงขาที่ยาวเหมาะที่จะเป็นนักวิ่ง หรือมีความยึดหยุ่นเหมาะที่จะเป็นนักยิมนาสติก เป็นต้น) ใช่ ไม่ใช่
23. มีความสามารถที่จะควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหว ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ใช่ ไม่ใช่
24. มีความสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆ ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่าใช้วิธีอื่น ใช่ ไม่ใช่