img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
Welcome To Bann Kruthong
31
Mar
   

พานักเรียนไปเข้าค่ายคอมพิวเตอร์

พานักเรียนไปเข้าค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๘ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนผู้สนใจ คือเด็กหญิงวรรทนีย์ แซ่เตีย นักเรียนชั้น ม.๑ และนางสาวพิมนภา  กล้าหาญ นักเรียนชั้น ม.๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 
 
13
Jan
   

พานักเรียนไปแข่งขันที่เมืองกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕  พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๕๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญทอง และพานักเรียนอีกส่วนหนึ่งไปทัศนศึกษาดูงานด้วย

 

 
   
23
Dec
   

ชนะเลิศแข่งขันสร้างเว็บเพจ

เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษาะทางคอมพิวเตอร์  หลังจากหยุดพักมา ๑ ปีเต็ม คือ  นางสาวพรจันทร์  ชื้อสกุลศักดิ์ และนางสาวพิมนภา  กล้าหาญ นักเรียนชั้น ม. ๔/๑  ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text editor เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.กาญจนบุรี  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๔

 
   
1
Oct
   

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ พานักเรียนม. ๔ จำนวน ๓ คน คือ ๑. น.ส.พิมนภา กล้าหาญ ๒. น.ส.พรจันทร์ ชื้อสกุลศักดิ์ ๓. น.ส.สุดารัตน์ ภูโปร่ง นักเรียนชั้น ม. ๔/๑ เข้าร่วมแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา       ภาพกิจกรรม
 
   
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL